สำนักงานนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่

สำนักงานนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ รับสมัครวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
-เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
-เป็นผู้ตรงต่อเวลา และรักษาระเบียบวินัย มีความประพฤติดี กริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) เป็นต้น เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได

การรับสมัครงาน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถกรอกและส่งใบสมัครทาง e-mail : [email protected] หรือสอบถาม เพิ่มเติม โทร. 0 2283 1528 หรือ 0 2283 1530 ติดต่อ นางอนัญญา แก่นแก้ว/นางสาวแพรวนภา อินด รับสมัครวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"