กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) 2 อัตรา
-ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํากว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"