ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-10 มิถุนายน 2564

1.เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2 อัตรา
-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคม สงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์และ ใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2.เจ้าหน้าที่จัดการระบบส่วนกลาง 2 อัตรา
-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

3.เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังข่าวสารและสถานการณ์ประจําวัน 2 อัตรา
-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 2-10 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"