โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ รับสมัครครูสอนประจำโรงเรียน 4 อัตรา

โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ รับสมัครครูสอนประจำโรงเรียน 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป เมษายน 2564

1.ครูปฐมวัย 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาขีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

2.ครูภาษาไทย 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาขีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

3.ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาขีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

4.ครูอิสลามศึกษา (ดูแลหอพักได้) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาขีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน

สวัสดิการ
– บริการที่พักฟรี
– หากบรรจุ จะได้สวัสดิการตามระเบียบกองทุนสงเคราะห์ สช

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่ ติดต่อสมัครได้ที่ 0866932180 รับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"