สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครพนักงานราชการ 67 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ 67 อัตรา รับสมัครวันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

1.นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 14 อัตรา (ผนวก ก)
2.นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 8 อัตรา (ผนวก ข)
3.พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา (ผนวก ค)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ผนวก ก, ผนวก ข, ผนวก ค


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"