กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขัน 21 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา รับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567

ประกาศสำกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธาหรือ ,สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจหรือ ,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์หรือ ,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2.นักประเมินราครทรัพย์สินปฏิบัติการ 4 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือ ,สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.ช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวส.) 9 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือ ,สาขาวิชาสำรวจหรือ ,สาขาวิชาก่อสร้าง

5.ช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวท.) 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือ ,สาขาวิชาสำรวจ หรือ ,สาขาวิชาก่อสร้าง

6.นช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวช.) 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://treasury.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"