สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขัน 108 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 108 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2567

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2.นิติกรปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) 8 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

5.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) 16 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

6.นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) 79 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://m-culture.thaijobjob.com/ รับสมัครบัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"