กอ.รมน. รับสมัครบุพนักงาน 24 อัตรา

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-31 มกราคม 2567

ประกาศกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานธุรการ 21 อัตรา
-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
-มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.พนักงานดูแลระบบข้อมูล 3 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
-มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://isoc.go.th/recruit.php รับสมัครวันที่ 15-31 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"