กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการ 54 อัตรา

กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 54 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่พัสดุ 30 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิซาใดวิซาหนึ่ง
ทางบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร เลขานุการ

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 24 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิซาใดวิชาหนึ่ง
ทางพณิชยการ ทางการบัญชี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://probation.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"