กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-8 กันยายน 2566

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4.เศรษฐกร 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6.เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทางบัญชี ทางเลขานุการ ทางพณิชยการ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.ช่างสำรวจ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชา (ไม่ระบุสาขาวิชา) ทางก่อสร้าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://ldd.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 4-8 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"