กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาเอกหรือโท) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3.พี่เลี้ยง 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือการบัญชี

5.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"