กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-22 สิงหาคม 2566

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ช่างสำรวจ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

2.ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

3.ช่างศิลป์ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม

4.นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชา การออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อง เคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและ เครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาการออกแบบ เครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิค สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

5.นายช่างไฟฟ่า 2 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6.นักธรณีวิทยา 9 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dmr.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 15-22 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"