สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้าง 27 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา รับสมัครวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบันทึกข้อมูล 25 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://ect.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"