กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครพนักงาน 24 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
-ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.นักวิชาการเงินและปัญชี 1 อัตรา
-ผู้ประสงค์จะสมัตรต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
-ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

4.พนักงานประจำสำนักงาน 18 อัตรา
-ผู้ประสงค์จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ บัญชี เลขานุการ ธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจท่องเทียวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dsd.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"