สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครครูผู้ช่วย 707 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 707 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2566

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูผู้ช่วย 707 อัตรา

กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จํานวน 61 กลุ่มวิชา รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้

  1. ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
  2. ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
  3. (3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
  4. ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท

(ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการรับสมัครในกลุ่มวิชา/ทาง ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้นําคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมาใช้ประกอบการรับสมัครให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิระดับปริญญาตรี)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต http://vec.jobthaigov.com/ รับสมัครวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"