กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้าง 6 อัตรา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-24 พฤษภาคม 2566

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
-มีทักษะการสื่อสาร กระตือรือร้น รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทํางานภายใต้แรงกดดันได้ดี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://slf.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 15-24 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"