กรมการท่องเที่ยว รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2566

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.สถาปนิก 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี (วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dot.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"