สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2566

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เลขานุการประจำองค์คณะ 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://admincourt.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"