กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา รับสมัครลูกจ้าง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2566

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-เพศชาย/หญิง อายุ20 ปีขึ้นไป
-ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี(หากสามารถระบุความเร็วในการพิมพ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา)

การรับสมัครงาน
สามารถส่งประวัติผ่านทาง email : [email protected] พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ชัดเจน รับสมัครบัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"