สำนักงาน กสทช. รับสมัครคัดเลือกพนักงาน 62 อัตรา

สำนักงาน กสทช. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 62 อัตรา รับสมัครวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายงานวิชาการ ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการระดับกลางและปฏิบัติการระดับต้น

1.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับกลาง 2 อัตรา
1.1.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับต้น 3 อัตรา

2.เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง (ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค) 2 อัตรา
2.2.เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น (ด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค) 2 อัตรา

3.เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง (ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) จำนวน 1 อัตรา
3.1.เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น (ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ) 2 อัตรา

4.นักวิซาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 2 อัตรา
4.1.นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น 1 อัตรา

ส่วนกลาง ตำแหน่งประเภทระดับกลางและปฏิบัติการระดับต้น

5.นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 2 อัตรา
5.1.นักวิซาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น 8 อัตรา

6.นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง 1 อัตรา
6.1.นิติกรปฏิบัติการระดับต้น 4 อัตรา

7.นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับต้น 2 อัตรา
8.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการระดับต้น 3 อัตรา
9.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการระดับต้น 2 อัตรา

สายงานกิจการภูมิภาค ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการระดับต้น

10.นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น 15 อัตรา
11.นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://nbtc.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"