สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงาน 20 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-16 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยว 18 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชามีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
-มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับดีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาต รีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://mots.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 7-16 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"