กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานราชการ 20 อัตรา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.นิติกร 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักวิชาการอุตสาหกรรม 15 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าหรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5.นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dip.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"