กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 269 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 269 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) 96 อัตรา
-ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) 159 อัตรา
-ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาหนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) 14 อัตรา
-ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา และจะต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคลหากได้รับการจ้างในตำแหน่งนี้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ รับสมัครวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"