สำนักงาน ก.ก. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 529 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 529 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภททั่วไป

1.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 8 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 93 อัตรา
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 28 อัตรา
4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 83 อัตรา
5.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
6.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 29 อัตรา
7.เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
8.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 51 อัตรา
9.เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 2 อัตรา
10.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 3 อัตรา
11.เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 18 อัตรา
12.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 18 อัตรา
13.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 4 อัตรา
14.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา
15.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 28 อัตรา
16.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
17.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 10 อัตรา
18.พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 19 อัตรา
19.พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา
20.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 17 อัตรา
21.โภชนากรปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ประเภทวิชาการ

1.เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 1 อัตรา
2.นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 1 อัตรา
3.นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 1 อัตรา
4.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 10 อัตรา
6.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา
7.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
8.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา
9.นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา
10.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 30 อัตรา
11.มัณฑนากรปฏิบัติการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"