สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้าง 6 อัตรา

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการปฏิบัติงาน 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-16 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคารสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 6-16 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"