กรมเจ้าท่า รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 22 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับองแล้ว

2.นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจโยธา ช่างก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

3.พนักงานวัดระดับน้ำ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

4.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อื่น ๆ ตามประกาศรับสมัครกำหนด

5.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อื่น ๆ ตามประกาศรับสมัครกำหนด

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 22 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"