กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-28 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 17 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
-เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
-เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 14-28 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"