สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-16 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกร 1 อัตรา
-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางนิติศาสตร์

2.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสารบรรณ ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 6-16 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"