สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ รับสมัครบัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักจัดการทั่วไป 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒีอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสนใจในการข่าว หรือข่าวสารทีเกียวข้องกับการต่างประเทศ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย เลขที่ 167 ถนนสามแสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 รับสมัครบัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"