กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขั้นเข้ารับราชการ 12 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา รับสมัครวันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 6 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติกงาน 6 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"