สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมา 81 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 81 อัตรา รับสมัครวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนกลาง) 29 อัตรา
-เพศชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
-ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (ส่วนภูมิภาค) 52 อัตรา
-เพศชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
-ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร (ส่วนกลาง)ประกาศรับสมัคร (ส่วนภูมิภาค)ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"