กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-10 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกอาคาร 10 ชั้น ชั้น 9 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครวันที่ 4-10 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"