กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-10 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) 3 อัตรา
2.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 1 อัตรา
3.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 1 อัตรา
4.นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 2 อัตรา
5.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) 1 อัตรา
6.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 2 อัตรา
7.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 5 อัตรา
8.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 1 อัตรา
9.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี) 1 อัตรา
10.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 2 อัตรา
11.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) อัตรา
12.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 4-10 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"