กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 17 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-15 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์) 1 อัตรา
2.นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่) 1 อัตรา
3.นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก) 1 อัตรา
4.นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช) 1 อัตรา
5.นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี) 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 1 อัตรา
7.นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร) 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี) 1 อัตรา
9.นักพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช) 1 อัตรา
10.นักจิตวิทยา (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองจังหวัดระยอง) 1 อัตรา
11.พนักงานบริการ (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองจังหวัดระยอง) 1 อัตรา
12.พี่เลี้ยง (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองจังหวัดระยอง) 1 อัตรา
13.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา
14.พนักงานบริการ (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา
15.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย) 1 อัตรา
16.พี่เลี้ยง (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดชลบุรี) 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครวันที่ 8-15 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"