สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-22 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล

3.นักวิชาการเผยแพร่ 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 11-22 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"