สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง 4 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-18 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครวันที่ 4-18 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"