สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่การเกษตร 3 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีฟ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"