กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-23 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์
-เป็นผู้มีความรู้ทางภาษาอังกฤษาทั้งการพูด อ่าน และเขียน

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 3-23 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"