กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 119 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 119 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 119 อัตรา รับสมัครวันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) 95 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 14 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 9 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"