สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 23 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 23 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-25 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 23 อัตรา
-เพศชาย
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 2-25 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"