กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกข้ารับราชการ 4 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกข้ารับราชการ 4 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"