กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ 84 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 84 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-8 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นายแพทย์ (สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
2.นายแพทย์ (สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงฆ์) 1 อัตรา
3.เภสัชกร (โรงพยาบาลมหาวชิรางลงกรณธัญบุรี) 1 อัตรา
4.เภสัชกร (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1 อัตรา
5.พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 19 อัตรา
6.พยาบาลวิชาชีพ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 12 อัตรา
7.พยาบาลวิชาชีพ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 3 อัตรา
8.พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 4 อัตรา
9.พยาบาลวิชาชีพ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 6 อัตรา
10.พยาบาลวิชาชีพ (สถาบันประสาทวิทยา) 4 อัตรา
11.พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลสงฆ์) 2 อัตรา
12.พยาบาลวิชาชีพ (สถาบันโรคทรวงอก) 4 อัตรา
13.นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
14.นักรังสีการแพทย์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 1 อัตรา
15.นักรังสีการแพทย์ (โรงพญาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี) 3 อัตรา
16.นักรังสีการแพทย์ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 อัตรา
17.นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) 1 อัตรา
18.นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) 2 อัตรา
19.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 1 อัตรา
20.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 1 อัตรา
21.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 อัตรา
22.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) 1 อัตรา
23.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) 2 อัตรา
24.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) 1 อัตรา
25.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน) 3 อัตรา
26.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 3 อัตรา
27.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 อัตรา
28.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต) 1 อัตรา
29.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันผิวหนัง) 1 อัตรา
30.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-8 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"