กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 5 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 7 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 7 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"