สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการและบุคคลภายนอก 546 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก 546 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 มีนาคม – 21 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผบ.มว.ฉก.นปพ. ในสังกัด ภ.9 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (เพศชาย) 41 อัตรา
-ผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

2.รอง สว.(สอบสวน) 400 อัตรา
-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 300 อัตรา และเพศหญิง 100 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์

3.รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) 45 อัตรา
-เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.รอง สว.กลุ่มงานเทคนิค(ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) 25 อัตรา
-เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล

5.ผบ.หมู่ กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) 35 อัตรา
-เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือ ช่างโทรคมนาคม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอก 546 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 มีนาคม - 21 เมษายน 2565

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 28 มีนาคม – 21 เมษายน 2565

ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"