กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 6 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-28 มีนาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตรบัณฑิต

2.เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

3.ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 22-28 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"