คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน มากกว่า 50 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน มากกว่า 50 อัตรา

ADVERTISEMENT

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย มากกว่า 50 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
รับสมัครวันที่ 23 มิ.ย. 64 – 7 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

2.แพทย์บริการ (หน่วยจอตาและวุ้นตา Ratina service staff) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 22 มิ.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

3.นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่หน่วยรังสีวินิจฉัย) 4 อัตรา
รับสมัครวันที่ 22 มิ.ย. 64 – 9 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

4.พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
รับสมัครวันที่ 21 มิ.ย. 64 – 9 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

5.พยาบาล (ปฏิบัติงานที่หน่วยระบบต่อมไร้ท่อฯ) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 21 มิ.ย. 64 – 9 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

6.หัวหน้าศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัยปัญหาการนอน 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 21 มิ.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

7.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานที่คลังเวชภัณฑ์) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

8.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ประสานงานโครงการวิจัย) 5 อัตรา
รับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 2 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 28 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

10.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านการพัฒนาระบบ) 3 อัตรา
รับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 28 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

11.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางการแพทย์) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 64 – 28 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

12.พนักงานเปล 2 อัตรา
รับสมัครวันที่ 8 มิ.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

13.พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 8 มิ.ย. 64 – 2 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

14.พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่งานเวชภัณฑ์กลาง) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 8 มิ.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

15.พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์จอตาและเลเซอร์) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 8 มิ.ย. 64 – 25 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

16.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
รับสมัครวันที่ 8 มิ.ย. 64 – 25 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

17.เภสัชกร (ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 8 มิ.ย. 64 – 25 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

18.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 7 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

19.นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

20.นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 18 พ.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

21.พยาบาล วิสัญญีวิทยา 3 อัตรา
รับสมัครวันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

22.นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 26 มี.ค. 64 – 30 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

23.บุคลากร (ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 10 มี.ค. 64 – 20 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร

24.พนักงานทั่วไป (หญิง) หลายอัตรา
รับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

25.พนักงานทั่วไป (ชาย) หลายอัตรา
รับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

26.พนักงานซักฟอก (ชาย) หลายอัตรา
รับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

27.พนักงานประกอบอาหาร หลายอัตรา
รับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

28.พนักงานบริการ (ชาย) หลายอัตรา
รับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

29.พนักงานบริการ (หญิง) หลายอัตรา
รับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

30.แม่บ้าน (หญิง ปฎิบัติงานที่หอผู้ป่วย) หลายอัตรา
รับสมัครวันที่ 18 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร

31.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา
รับสมัครวันที่ 15 ม.ค. 64 – 30 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

32.นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นักแก้ไขการพูด ศูนย์การพัฒนาการเด็ก ภ.กุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา
รับสมัครวันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ค. 64
ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"