ตำแหน่งงานว่าง ยะลา ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1,104 อัตรา

ตำแหน่งงานว่าง ยะลา ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1,104 อัตรา

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัด ยะลา ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 1,104 อัตรา

ADVERTISEMENT

เอกสารการสมัครงาน
-รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
-ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
-หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
-Resume (ถ้ามี)

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ขั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-362614-6 หรือ ตามที่อยู่ที่กำหนด และลงทะเบียนหางานผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th

ดูตำแหน่งงานว่าง

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"