ตำแหน่งงานว่าง นราธิวาส 214 อัตรา มกราคม 64

ตำแหน่งงานว่าง นราธิวาส 214 อัตรา มกราคม 64

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัด นราธิวาส ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 214 อัตรา

ADVERTISEMENT

เอกสารการสมัครงาน
-รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
-ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
-หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
-Resume (ถ้ามี)

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 บ้านปลักปลา ตำลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7353-2096 ในวันเวลาราชการ

ดูตำแหน่งงานว่าง

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"