สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ตำแหน่งงานว่างเดือนธันวาคม 2562

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ตำแหน่งงานว่างเดือนธันวาคม 2562

ADVERTISEMENT

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ตำแหน่งงานว่างเดือนธันวาคม 2562

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลํานักงานจัดพางานจังหวัดยะลา ชัน 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-362614-6

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน
1. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
5. ประกาศณียบัตร อื่นๆ (ถ้ามี)

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"