ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา 1,021 อัตรา ประจำเดือนธันวาคม 63

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา 1,021 อัตรา ประจำเดือนธันวาคม 63

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา จำนวน 1,021 อัตรา ประจำเดือนธันวาคม 2563 สมัครด้วยตนเอง

ADVERTISEMENT

เอกสารการสมัครงาน
-รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)
-ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับเพศชาย)
-หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
-Resume(ถ้ามี)

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ขัน 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-362614-6 หรือ ลงทะเบียนหางานผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"